Uuden tietokoneen suorituskyky on huippuluokkaa, koska kone ei ole vielä kerännyt muistiin turhaa materiaalia. Käyttöönottovaiheessa myöskään koneen käyttäjä ei ole vielä asentanut kovalevylle tarpeettomia, käyttämättä jääneitä sovelluksia. Ajan kuluessa koneen toiminta hidastuu, mikä ei johdu pelkästään sen käytöstä, vaan isoin syy hidastumiselle ovat tarpeettomat ohjelmat ja tiedostot. Tietokoneen järjestelmä luo käytön aikana muistiin erilaisia tilapäistiedostoja ylläpitääkseen koneen toimintoja. Koneelle asennettujen turhien ohjelmien lisäksi sen toimintaa hidastavat muun muassa nämä järjestelmän luomat tilapäiset tiedostot ja rekisteritiedot.

Tässä jutussa annetaan peruskäyttäjälle vinkkejä siitä, miten tarpeettomat ohjelmat saa poistettua koneelta helpoiten. Tietokoneen puhdistamisella tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden avulla koneelta poistetaan turhat tiedostot ja käyttämättömät ohjelmat. Koneelle asennetut ohjelmat jäävät järjestelmään usein pysyvästi, vaikkei niitä käytettäisikään. Monet tarpeettomat ohjelmat tulevat myös koneen mukana, sillä valmistaja voi lisätä koneelle tehdasasennettuja apuohjelmia tai kokeiluversioita, joita käyttäjä useimmiten ei kuitenkaan tarvitse. Ohjelmia joudutaan poistamaan myös silloin, kun ne eivät toimi kunnolla tai kun uuden ohjelmaversion asentaminen edellyttää vanhan poistamista.

Poistettavien ohjelmien etsiminen ohjauspaneelin kautta

Kun Windows-koneelta ryhdytään puhdistamaan tarpeettomia ohjelmia, koneen ohjauspaneeli on yksi poistamisen apuvälineistä. Tietokoneen ohjauspaneelin Ohjelmat ja toiminnot -osiosta voi tarkistaa, minkälaisia ohjelmia koneelle on asennettu ja kuinka paljon tilaa ne vievät. Ikkunan alareunassa näkyy ohjelmien kokonaismäärä ja niiden viemä tila kovalevyltä. Kaikki ohjauspaneelista löytyvät ohjelmat eivät ole tarpeellisia; mitkä niistä ovat tarpeellisia ja mitkä tarpeettomia, on kysymys, johon kukaan ei pysty antamaan yksiselitteistä vastausta. Ohjelmia poistettaessa on kuitenkin tärkeää tietää edes suunnilleen, mikä on ohjelman käyttötarkoitus järjestelmässä.

Kun ohjauspaneelin Ohjelmat-luettelosta klikataan ohjelman nimeä, näkyviin tulevat sen ominaisuudet ja milloin sitä on viimeksi päivitetty. Turhia ohjelmia ovat sellaiset, joita ei koskaan ole käytetty; niihin lukeutuvat valmistajan koneelle asentamat apuohjelmat. Koneelle asennetuista tuntemattomista ohjelmista voi myös etsiä tietoa Googlen avulla. Microsoftin koneelle asentamia päivityksiin liittyviä ohjelmia, tiedostoja tai niiden osia ei pidä koskaan poistaa. Useimmat ohjauspaneelin listasta löytyvät ohjelmat ovat ilmaisversioita, jotka saa ladattua netistä uudelleen, jos myöhemmin katuu ohjelman poistamista.

Ohjelmien poistaminen Windowsiin sisäänrakennettujen toimintojen kautta

Turhat sovellukset ja ohjelmat kannattaa poistaa, koska ne pyörivät turhaan aloitusvalikossa ja hankaloittavat koneen käyttöä. Jos ei ole täysin varma, mihin tarkoitukseen jotakin ohjelmaa käytetään, kannattaa se jättää poistamatta. Turhien ohjelmien poistaminen Windows-koneelta onnistuu järjestelmään sisäänrakennettujen toimintojen avulla. Seuraavaksi käymme läpi askel askeleelta, miten ohjelmien poistaminen käytännössä tehdään eri Windows-käyttöjärjestelmissä (7, 8 ja 10). Ohjelmia poistettaessa kannattaa varautua siihen, että ohjelma ei välttämättä aina poistu pysyvästi, sillä joskus poistetut ohjelmat saattavat ilmestyä koneelle uudestaan Windows-päivitysten yhteydessä.

Windows 7 ja 8

Lista koneelle asennetuista ohjelmista löytyy ohjauspaneelin (control panel) Ohjelmat ja toiminnot -osiosta, ja myös ohjelmien poisto suoritetaan ohjauspaneelin kautta. Windows 7:ssä ohjauspaneeli löytyy klikkaamalla Windows-logoa eli käynnistä-painiketta näytön vasemmassa alareunassa. Käynnistysvalikon auettua etsitään ohjauspaneeli ja sieltä Ohjelmat ja toiminnot -osio. Ohjelmat ja toiminnot -ikkunan avauduttua ohjelmien joukosta valitaan poistettava ohjelma. Kun ohjelma on valittu, klikataan Poista ohjelma -painiketta (uninstall/change). Tämän jälkeen järjestelmä varmistaa vielä, että ohjelma poistetaan: klikkaa kyllä ja käynnistä tietokone uudelleen.

Myös Windows 8 -käyttöjärjestelmässä ohjelmien poistaminen suoritetaan ohjauspaneelin kautta. Ohjauspaneeli ilmestyy esiin klikkaamalla näytön vasemmasta alareunasta löytyvää aloituspainiketta tai näppäimistön Windows-painiketta. Ohjauspaneelin voi myös etsiä kirjoittamalla aloitusvalikon etsi-kenttään ohjauspaneeli tai control panel. Klikataan ohjauspaneelia ja valitaan Ohjelmat-osion yhteydestä löytyvä Poista ohjelman asennus (Uninstall program). Esiin tulevalta listalta klikataan poistettavaa ohjelmaa ja valitaan Poista Asennus (Uninstall) ohjelmaluettelon yläpuolelta. Kun poistaminen on vahvistettu, kone käynnistetään uudelleen. Ohjelman poistaminen hävittää koneelta ohjelman asennustiedoston sekä ohjelman pikakuvakkeet.

Windows 10

Erityisesti Windows 10 -käyttöjärjestelmään sisältyy vanhempia käyttöjärjestelmiä enemmän sellaisia uusia sovelluksia, joita moni käyttäjä ei tarvitse; esimerkiksi 3D Viewer tai Snip & Sketch ovat tarpeettomia useimmille käyttäjille. Windows 10 -käyttöjärjestelmää käyttäviltä koneilta ohjelmien poisto onnistuu Asetukset-osion kautta. Ohjelman poistaminen aloitetaan painamalla aloituspainiketta (Windows-painike) ja valitsemalla Asetukset-valikko. Asetuksista löytyy lista koneelle asennetuista sovelluksista ja ohjelmista, ja listalta etsitään poistettava ohjelma ja klikataan Poista asennus. Tämän jälkeen kone kannattaa käynnistää uudelleen, jotta ohjelma poistuu pysyvästi.

Windows 10:ssä myös Microsoft Storen kautta ladatut sovellukset voi poistaa koneelta etsimällä ohjelma Aloitus-valikon kautta. Poistettavaa sovellusta napsautetaan hiiren kaksoispainikkeella ja poistetaan se klikkaamalla “Poista asennus”. Windows 10 sisältää useita sisäänrakennettuja yleisominaisuuksia, esimerkiksi kalenterin sekä sähköpostisovelluksen, useimpia näistä yleiskäyttöön tarkoitetuista sovelluksista Microsoft ei kuitenkaan salli poistaa normaalilla menetelmällä. Kolmansien osapuolien kehittämillä koneen puhdistamiseen tarkoitetuilla työkaluilla se kuitenkin tarvittaessa onnistuu. Kannattaa kuitenkin varautua siihen, että poistetut yleissovellukset usein ilmestyvät uudelleen koneelle päivityksien yhteydessä.

Ohjelmien poiston viimeistely

Koneen käyttäjä saa useimmiten poistettua valtaosan turhista ohjelmista Windows-koneisiin rakennettujen sisäisten toimintojen avulla. Windows-koneen omien toimintojen kautta suoritettava ohjelmien poisto ei kuitenkaan aina hävitä kaikkia ohjelman koneelle tekemiä muutoksia. Poistetut ohjelmat jättävät myös usein järjestelmään merkintöjä erityisesti Windowsin rekisteritietoihin, ja myös koneen kovalevylle voi jäädä tiedostoja ja käyttäjän tallettamia asetuksia. Jotta käyttäjän poistama ohjelma katoaisi järjestelmästä kokonaan, täytyy myös ohjelman tuottamat roskatiedot saada poistettua käyttöjärjestelmästä. Tämä onnistuu kätevimmin tähän tarkoitukseen suunniteltujen poisto-ohjelmien avulla.

Ohjelmien poiston viimeistelyyn tarkoitetut työkalut ovat ohjelmistoja, jotka valvovat käyttäjän koneeseen asentamien ohjelmien järjestelmään tekemiä muutoksia, jotta ne myöhemmin, kun ohjelman käyttö mahdollisesti lopetetaan, pystyvät puhdistamaan koneelta ohjelman järjestelmään tekemät muutokset. Ohjelmien poistoa varten suunniteltujen työkalujen avulla koneelta on mahdollista poistaa myös ne aiemmin mainitut sisäänrakennetut yleistoiminnot, joiden poistamisen Microsoft on estänyt. Tähän tarkoitukseen on luotu useita erilaisia maksullisia ja maksuttomia työkaluja. Seuraavaksi tutustumme muutamaan eniten käytössä oleviin ohjelmaan: Revo Uninstaller, IObit Uninstaller ja CCleaner.

Erilliset poisto-ohjelmat

Jos tietokone on täynnä turhakkeita, ne saa helposti hävitettyä poisto-ohjelmien avulla. Ilmainen Revo Uninstaller on yksi suosituimmista työkaluista; asennuksen jälkeen sen kautta saa nopeasti esiin listan koneelle asennetuista ohjelmista. Ohjelman kuvaketta klikkaamalla Revo poistaa ensin asennuksen ja skannaa sen jälkeen läpi sekä kovalevyn että Windowsin muut rekisterit. Löytämänsä poistettujen ohjelmien jäänteet Revo hävittää saman tien. Muita Revoon sisältyviä näppäriä toimintoja ovat esimerkiksi käynnistettävien ohjelmien määrän rajaaminen, turhien roskatiedostojen poistaminen sekä tiedostojen pysyvä ylikirjaaminen.

IObit Uninstaller on toinen suosittu poisto-ohjelma, joka toimii samalla tavalla kuin Revo Uninstaller, se poistaa nopeasti koneelta turhat ohjelmat ja kansiot. Myös joihinkin puhdistusohjelmiin kuuluu ominaisuus, joka poistaa ohjelmia. Yksi tunnetuimmista on CCleaner, johon myös voi turvautua, jos asennettujen ohjelmien poisto ei onnistu Windowsin kautta. Asennuksen jälkeen CCleaner avataan ja etsitään Tools-osion kautta Uninstall-listalta poistettava ohjelma. Tämän jälkeen klikataan Run Uninstaller -painiketta ja ohjelma poistetaan järjestelmästä. CCleaner on hyvä työkalu myös muuhun tietokoneen siivoamiseen tilapäisistä tiedostoista.

Tietokoneen ylläpito

Omaa tietokonetta kannattaa huoltaa säännöllisesti muun muassa puhdistamalla tilapäiset tiedostot ja käyttämättömät ohjelmat. Tämä onnistuu useimmiten suhteellisen vähällä vaivalla tässä artikkelissa esiteltyjen Windows-järjestelmiin sisäänrakennettujen toimintojen tai erillisten poisto-ohjelmien avulla. Itse asentamiensa turhien sovellusten lisäksi kannattaa poistaa valmistajan asentamat apuohjelmat ja kokeiluversiot, jotka käyvät taustalla, vaikkei niitä koskaan käyttäisikään. Ohjelmia poistettaessa tulee olla varovainen: sellaisia ohjelmia ei pidä poistaa, joiden käyttötarkoitusta ei tiedä. Tehokkain keino pitää oma tietokone puhtaana on kuitenkin se, että asentaa koneelle vain tarpeellisia ohjelmia.