Jokainen joskus tupakoinut tietää, että tupakoinnin lopettaminen on vaikeaa. Tähän on olemassa niin psyykkisiä kuin fysiologisiakin syitä. Tupakointi aiheuttaa voimakasta fyysistä riippuvuutta, mutta tämän lisäksi sillä on myös muita vaikutuksia. Tupakointiin liittyy mielihyvän tunteita ja se on usein vuosia kestänyt tapa. Tämän vuoksi lopettaminen on paljon työtä vaativa prosessi. Tupakasta on kuitenkin mahdollista päästä eroon. Apukeinoja lopettamiseen on olemassa useita, ja riippuu paljon itsestä, mikä niistä on kellekin paras apu.

hand holding a cigarette

Tässä artikkelissa annetaan vinkkejä tupakoinnin lopettamiseen ja siihen, kuinka siitä voi yrittää tehdä hiukan helpompaa, ja kuinka saada päätös pitämään. Tärkeää lopettamista suunnitellessa on myös tunnistaa omat tapansa ja se, miksi tupakoi. Tupakoinnin lopettaminen ei aina onnistu yksin, ja silloin kannattaa joko turvautua tukivalmisteisiin tai jopa kääntyä ammattilaisen puoleen. Yksin ei kannata jäädä murehtimaan sitä, onnistuuko lopettamisessa vai ei. Nikotiinivalmisteita on helppo saada melkein kaikista kaupoista ja lääkäriltä voi saada reseptin lääkkeisiin, jotka ovat erittäin tehokkaiksi todettuja.

Miksi tupakoin?

Monilla tupakoitsijoilla tupakointi on alkanut harmittomasta kokeilusta. Usein etenkin nuoruusiässä halutaan kokeilla tupakkaa, ja osalla tämä jää jo sieltä tavaksi. Myös oma lähipiiri ja ystävät voivat edesauttaa tupakoinnin aloittamista. Lapsilla, joiden vanhemmat tupakoivat, on korkeampi riski alkaa itsekin tupakoimaan myöhemmin kuin niillä lapsilla, joiden perheessä ei tupakoida. Tämä voi osaltaan selittyä sillä, että tupakointia pidetään normaalimpana, mikäli sitä näkee lapsesta asti omassa kodissa, jolloin sitä ei ehkä pidä niin vaarallisena.

Tupakointi voi liittyä myös sosiaalisiin tilanteisiin. Ystävien kanssa ulkona iltaa viettäessä voi olla helpompaa alkaa tupakoida, mikäli seurueessa muutkin polttavat. Kauan tupakoineilla voi olla mielessään ajatus, että heidän on ikään kuin pakko polttaa, ja että lopettaminen ei heidän kohdallaan ole mahdollista. Tämä voi estää tupakasta eroon yrittämisen kokonaan. Osa taas käyttää tupakointia omana lepohetkenään, tupakalle meneminen katkaisee päivän ja antaa toivotun tauon työhön tai kotiaskareisiin. Syitä polttaa voi siis olla useita.

Mitä haittaa tupakoinnista on?

a tupakoin laying on concrete

Kuten monet varmasti tietävät, tupakointi on haitallista terveydelle. Suurimmat terveyshaitat ovat korkeampi riski sairastua keuhkosyöpään sekä kurkku- ja suusyöpiin. Lisäksi etenkin kauan tupakoineilla on suurempi riski saada keuhkoahtaumatauti, jossa keuhkojen kapasiteetti pienenee, johtaen lopulta siihen, että keuhkoahtaumatautia sairastava joutuu kantamaan happilaitetta mukanaan jatkuvasti. Sydän- ja verisuonitaudit ovat myös yleisempiä tupakoivilla. Tupakointi voi aiheuttaa miehille impotenssia ja naisille lapsettomuutta. Lisäksi iho vanhenee ja samenee, ja tupakointi lisää ryppyjä erityisesti suun ympärille.

Mitä tupakointi minulle merkitsee?

Tupakointi on monille voimakas riippuvuus, ja kuten minkä tahansa ongelman ratkaisemisessa, myös tupakoinnin lopettamista suunnitellessa, on tärkeää paneutua syihin, joista ongelma johtuu. Ymmärtämällä sen, mitä kaikkea tupakointi itselle merkitsee, on helpompaa tiedostaa asioita, joihin lopettaessa törmää sekä myös vähentää riskiä sortua uudelleen tupakoimaan sen jälkeen, kun on lopettanut. Kuten jo aiemmin on todettu, syitä polttamiselle voi olla useita. Monet käyttävät tupakointia keinona rentoutua, ja useille on tuttu myös käsite “hermosavut”.

Tupakointia käytetään myös ajan kuluna, esimerkiksi bussia odottaessa, tai hiljaisena hetkenä töissä. Tupakoinnista voi saada lisää itsevarmuutta hermostuttavassa tai jännittävässä tilanteessa, se antaa käsille tekemistä ja muuten mahdollisesti toimettomalle seisoskelulle tarkoituksen. Monesti tupakointi liittyy myös tiettyihin tilanteisiin, kuten ruokailun jälkeen, ystävien kanssa ravintolassa juomien nauttimiseen, autolla ajamiseen tai kahvitaukoon töissä tai kotona. Tupakoinnista saatavat tunteet ovat tavallisimmin mielihyvää, rentoutumista ja stressin hetkellistä poistoa. Huono puoli tupakasta saatavasta mielihyvästä on kuitenkin, että se ei kestä kauaa.

Kuinka estää sortuminen lopettamisen jälkeen?

Edellä kerrottiin syitä, joista tupakointi voi johtua, ja tupakoinnin merkityksestä itselle. Nämä ovat apuna siinä kohtaa, kun on tehnyt lopettamispäätöksen. Jo päätöstä lopettamisesta tehdessä voi mielessä olla voimakkaita epäilyksiä siitä, pystyykö oman päätöksensä pitämään. Tämä on toki ymmärrettävää, sillä tupakoinnin lopettaminen voi aiheuttaa jopa fyysisiä oireita kuten unettomuutta ja päänsärkyä, puhumattakaan mahdollisista mielialanvaihteluista ja hermostuneisuudesta. Tupakoinnin lopettamisen jälkeen on hyvä tiedostaa mahdolliset vieroitusoireet, ja koittaa hyväksyä niiden kuuluminen osaksi prosessia.

man refusing a cigarette

Päätöksen pitämiseen auttaa myös varautuminen ennalta tilanteisiin, joissa tupakanhimo todennäköisemmin yllättää. Näihin tilanteisiin voi koittaa miettiä tilalle jotain korvaavaa. Esimerkiksi tauoille työssä voi keksiä jonkun muun mukavan ajanvietteen, joka saa unohtamaan työt hetkeksi ja rentoutumaan, kuten vaikka mieluisan kappaleen kuunteleminen. Ystäville kannattaa kertoa, että lopettaminen on haastavaa ja pyytää heiltä tukea. Tilanteiden ennakointi on siis avainasemassa päätöksen pitämisessä. Kun tietää, että edessä on tilanne, jossa normaalisti sytyttäisi tupakan, kannattaa miettiä jo valmiiksi, kuinka siitä selviää ilman tupakkaa.

Nikotiinivalmisteet apuna tupakoinnin lopettamisessa

Mikäli tuntuu, että tupakoinnin lopettaminen ei onnistu pelkästään omin voimin, on tarjolla lukuisia erilaisia nikotiinivalmisteita, joista voi saada apua. Mikä valmiste on kellekin paras, riippuu paljon omista tottumuksista. Nikotiinivalmisteita on saatavilla ainakin purukumina, pastilleina, suihkeena, inhalaattorina ja laastarina. Nikotiinipurukumi on kätevä ottaa esimerkiksi ruokailun jälkeen ja purukumin pureskelu antaa suulle tekemistä, mikä voi myös helpottaa tupakanhimoa. Mikäli kokee, että purukumi ei ole itselle paras, on myös olemassa nikotiinipastilleja. Sekä purukumia että pastilleja on saatavilla useita eri makuja.

Nikotiinisuihke on periaatteessa sama asia kuin pastillit tai purukumi, mutta se voi olla kätevämpi esimerkiksi kesken työpäivän, mikäli ei halua pureskella purukumia näkyvästi. Inhalaattori on erinomainen apu tupakoinnin lopettamiseen, sillä siinä yhdistyy tupakoinnin tapa sekä kapselista vapautuva nikotiini. Ajan kuluessa kapselin vaihtoväliä voi pidentää, ja näin tupakasta vieroittuminen tapahtuu pikkuhiljaa. Nikotiinisuihkeita ja -inhalaattoreita voi ostaa apteekeista ja hyvin varustetuista päivittäistavarakaupoista. Mikäli taas haluaa tasaisemman vaikutuksen, voi nikotiinilaastari olla hyvä vaihtoehto.

Muita apukeinoja tupakoinnin lopettamiseen

Lääkärin puoleen kannattaa kääntyä silloin, mikäli kokee, että nikotiinivalmisteet ja muut apukeinotkaan eivät ole riittäviä tupakasta eroon pyrkiessä. Lääkäri voi kirjoittaa reseptin lääkitykseen, joka on erittäin tehokas tupakoinnin lopettamisessa. Markkinoilla on kaksi eri lääkettä tupakoinnin lopettamiseen. Varenikliiniä sisältävä lääke auttaa vähentämään tupakanhimoa ja vieroitusoireita vähentäen samalla tupakasta saatavaa mielihyvän tunnetta. Se käyttäytyy nikotiinin tavoin, estäen nikotiinin kiinnittymisen aivojen solukalvolle. Varenikliinin kanssa ei ole suositeltavaa käyttää muita nikotiinin korvaustuotteita samaan aikaan.

Toinen markkinoilla oleva valmiste on Bupropionia sisältävä lääke, joka on alun perin tunnettu masennuslääkkeenä, mutta se toimii erittäin hyvin apuna tupakoinnin lopettamisessa. Sen vaikutus perustuu tupakasta saatavan nautinnon vähentämiseen sen vähentäessä samalla vieroitusoireita. Molempien lääkitysten käytössä on suositeltavaa käydä jatkokäynnillä joko lääkärillä tai hoitajalla varmistamassa hoidon onnistuminen ja lääkkeen sopiva annostus, sillä jotkut voivat saada lääkkeistä sivuvaikutuksia. Luontaisempana apukeinona tupakoinnin lopettamisessa voidaan käyttää myös hypnoosia. Hoidon onnistumisessa avainasemassa on tupakoijan aito halu päästä eroon tupakoinnista.

Mitä hyötyä tupakoinnin lopettamisesta on?

Tupakoinnin lopettamisen jälkeen voi mennä hetki, ennen kuin hyötyjä alkaa huomata. Yleinen jaksaminen paranee, ja tämän huomaa etenkin urheillessa tai lenkillä. Iho alkaa voida paremmin ja aiempi sameus poistuu pikkuhiljaa. Myös henkiset vaikutukset ovat suuria. Itsensä voittaminen ja tehdyssä päätöksessä pysyminen antavat itseluottamusta ja tuovat onnistumisen tunteen. Myös läheiset ja ystävät arvostavat raikkaampaa tuoksua ja ainaisten tupakalta odottelujen loppumista. Kaiken kaikkiaan hyötyjä on paljon, ja kun alun hankaluudesta pääsee ohi, savuttomuus palkitsee.