Lähes kaikki etsivät töitä jossain vaiheessa elämäänsä. Työnhakuun liittyy erilaisia toimenpiteitä ja se vaikuttaa useisiin elämän osa-alueisiin. Se saattaa aiheuttaa sosiaalisia ja taloudellisia paineita, mitkä voivat tehdä työnhausta hankalaa. Se, miten työnhakuun suhtautuu ja miten se vaikuttaa ihmiseen, riippuu tilanteesta, sekä syistä, miksi työtä tarvitsee. Työnhakuun on useita erilaisia keinoja, joista osa sopii paremmin toisille kuin muut. Kaikki niistä tähtäävät samaan lopputulokseen, joten jos jokin niistä ei toimi, kannattaa kokeilla seuraavaa.

Tarvetta työlle

hand holding empty trouser pocket

Työpaikan etsimiselle voi tulla tarve missä vaiheessa elämää tahansa. Työpaikkaa voi joutua etsimään vaikka olisikin jo töissä. Monet työssäkäyvät etsivät samalla toiveitaan ja koulutustaan paremmin vastaavia töitä. Töitä voidaan pyrkiä etsimään myös lähempää kotia tai vaikka muuton yhteydessä uudelta paikkakunnalta. Etenkin osa-aikatyötä tekevät etsivät usein kokoaikatyötä tai vaihtoehtoisesti toista osapäiväistä työtä täydentämään kuukausituloja. Tuhannet koululaiset ja opiskelijat etsivät vuosittain samanaikaisesti kesätöitä sekä opiskeluun liittyviä työharjoittelupaikkoja.

Työpaikan menettäminen voi kohdata kenet tahansa ja joskus yllättäen vaikka pitkänkin työuran jälkeen. Toisinaan työpaikan puolesta pyritään löytämään työntekijälle toinen vastaava työ. Yleensä työpaikan menetys kuitenkin johtaa siihen, että irtisanomisajan aikana pitäisi löytää uusi työpaikka itse. Ensimmäisen työpaikan etsiminen on viimeistään jokaisen valmistuneen opiskelijan edessä. Viime vuosina kouluissa on yhä enemmän panostettu työnhaun käytäntöihin, CV:n laatimiseen sekä erilaisiin haastattelutilanteisiin sopeutumiseen. Myös yrittäjyyskoulutusta on lisätty kaikilla aloilla.

Löytyykö työkkäristä töitä?

Työ- ja elinkeinotoimistosta saa apua ja tukea työnhakuun. Se on myös paikka, johon tulee ilmoittautua, jos on jäänyt työttömäksi tai tulee irtisanotuksi. TE-palveluiden sivustolta löytyy vapaiksi ilmoitettuja työpaikkoja, joita voi selailla alueen tai toimialan mukaan. Sivuilta löytyy paljon tietoa työnhausta, sekä käyttökelpoisia vinkkejä. Tätä kautta voi etsiä tietoa erilaisista koulutuksista ja löytää ideoita uran vaihtoon liittyviin asioihin. Mikäli työhakemusten ja CV:n laatiminen ovat työnhakijalle haasteellisia, erilaisia työnhakukurssejakin on tarjolla

TE-palveluiden kautta voi hakeutua myös työkokeiluun tai työharjoitteluun. Työkokeilu sopii erityisesti sellaisille, jotka ovat olleet pitkään poissa työelämästä tai ovat hakeutumassa hieman erilaisiin tehtäviin, kuin mihin ovat aiemmin tottuneet. Työkokeilusta ei makseta palkkaa, vaan työntekijä saa useimmiten työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Se voi kuitenkin olla hyvä reitti työllistymiselle, sillä siitä saa kokemusta ja samalla näkee, soveltuuko kyseiselle alalle. Usein työkokeilun mahdollistanut työpaikka voi myös palkata työntekijän harjoittelujakson päätyttyä.

Lähetä hakemuksia ja päivitä CV

Työhakemusten lähettäminen kannattaa edelleen. Tulee kuitenkin miettiä tarkkaan, mitä työhakemukseensa sisällyttää ja pitää se mahdollisimman tiiviinä ja ytimekkäänä. Erilaisia valmiita pohjia ja ohjeita on saatavana netissä. Mieti kuitenkin, kannattaisiko valmiiseen pohjaan lisätä myös hieman persoonallisuutta, sillä tämä voisi osoittaa paremmin kiinnostusta työpaikkaa kohtaan. Oman CV:nsä voi myös julkaista erilaisilla työnhakusivustoilla. Kannattaa tarkastaa, että kaikki tiedot ovat ajan tasalla, jotta mahdollisuus löytää sopiva työpaikka olisi suurempi.

On myös syytä miettiä, kannattaako hakemus lähettää paperisena vai sähköisesti. Osalla suuremmista yrityksistä on valmis työnhakulomake sivustollaan, mutta pystyykö tällaisella lomakkeella osoittamaan persoonallisuuttaan ja kiilaamaan toisten hakijoiden edelle? Ehkäpä ei. Yrityksestä riippuen paperinen hakemus voi tehdä vahvemman vaikutuksen ja jäädä paremmin mieleen. Parhaan kontaktin avoimista työpaikoista vastaavan henkilön kanssa saa aikaan soittamalla tai tapaamalla kasvotusten. Yrityksen koosta ja toimialasta riippuen saattaa olla kannattavaa varata ensin aika tapaamiselle.

Hyödynnä omat kontaktit

woman talking on a phone, löytäminen

Omasta suvusta tai tuttavapiiristä saattaa löytyä varteenotettavia työmahdollisuuksia. Etenkin kesätöitä tehdään usein sukulaisten yrityksissä, naapureiden nurmikoita leikaten tai tuttavien lapsia vahtien. Näistäkin aiemmista työpaikoista saattaa myöhemmin poikia kokopäiväisiäkin työpaikkoja tai koko elämän mittaisia työuria. Työtä kannattaa ehdottomasti kysellä yrityksistä, joissa on ollut aiemmin työharjoitteluissa tai kesätöissä. Hakuprosessi saattaa olla kuitenkin sama kuin muillakin työnhakijoilla, mutta aiempi kokemus työtehtävistä ja työpaikan tuntemus ovat varmasti hakijalle plussaa.

Myös sosiaalista mediaa voi käyttää hyväkseen ja hyödyntää eri kanavien avulla luotuja kontakteja työnhaussa. Omilla some-kanavillaan voi julkaista materiaalia, jolla näyttää omaa osaamistaan, sekä kertoa omasta persoonasta ja koulutus- ja työhistoriasta. Kannattaa ottaa käyttöön samanaikaisesti vaikka useampiakin kanavia kuten Facebook, Instagram ja miksei myös Snapchat. Yrityksetkin ovat nykyään entistä enemmän mukana sosiaalisessa mediassa ja etenkin nuorille suunnattuja työpaikkailmoituksia, kesätyö- ja työharjoittelupaikkoja ilmoitetaan yritysten sosiaalisen median kanavilla.

Työllistä itse itsesi

Työpaikan voi myös luoda itselleen lähes tyhjästä. Vaikka joidenkin alojen yrityksen perustamiseen tarvitaan pääomaa, laitteita ja toimitiloja, voi yrityksen pohjana olla myös pelkästään oma osaaminen. Aloja, joilla suuria alkupanostuksia ei tarvita ovat erilaiset toimistoalan työt, kuten kirjanpito tai nettisivujen luominen. Rakennusalan yrittäjäksikin voi alkaa melko pienillä alkuinvestoinneilla. Suurempia työkaluja voi vuokrata myöhemmin tarpeen ja työkohteen mukaan. Yrittämisessä on kuitenkin aina riskinsä. Paperityöt pitää osata tehdä hyvin tai ulkoistaa ne ammattilaiselle.

Hieman täysipainoista yrittäjyyttä helpompi keino on alkaa kevytyrittäjäksi. Tällöin pystyy keskittymään omaan osaamiseensa, sekä sen kehittämiseen ja markkinointiin huomattavasti pienemmällä riskillä. Kun perinnän hoitaa toinen taho, voi olla varma, että saa joka kerta suorituksen omasta työpanoksestaan. Kevytyrittäjänä laskut tehdään yrityksen nettisivuston kautta ja yritys, jonka listoilla ollaan, saa suorituksen, ottaa oman provisionsa ja maksaa loput palkkana. Kevytyrittäjyys on kuitenkin rinnastettavissa yrittäjyyteen siinä, että molemmissa vaihtoehdoissa tulee huolehtia yrittäjäeläkkeen maksamisesta.

Töitä kotona

woman working from home

Kaikista meistä ei voi tulla tuhansia seuraajia kiinnostavia tubettajia, mutta yrittäähän voi aina. Monet blogikirjoittajat ja muut sisällöntuottajat tienaavat ihan mukavasti mainos- ja sponsorirahoilla. Tämän tyyppiset työt kuuluvat kuitenkin samaan kategoriaan yrittäjyyden kanssa. Myös muunlaisista harrastuksista saattaa tulla myöhemmin ammatteja, josta saa palkkaa tai muita korvauksia. Urheilijat ja muusikot ovat esimerkkejä tällaisista itse luoduista urista. Hieman pienempiä summia voi kerätä tekemällä erilaisia pieniä töitä netissä tai osallistumalla kyselyihin ja gallupeihin.

Pienempiä summia rahaa voi kerätä kasaan myös myymällä omia turhiksi jääneitä tavaroita ja vaatteita erilaisilla kirpputoreilla tai nettisivuilla. Muita vaihtoehtoja on esimerkiksi kerätä sieniä ja marjoja ja kaupata niitä itse torilla tai myydä koko määrä kerralla jälleenmyyjälle. Tällainen luonnonvaraisten ja jokamiehenoikeudella kerättävien tuotteiden myynnistä saadut tulot ovat aina verovapaita. Tuotteet tulee kuitenkin myydä sellaisenaan. Jalostamalla marjat hilloksi tuotteiden myynti muuttuu veronalaiseksi. Leivonnaisiakin saa vähäisellä riskillä myydä vaikka kotipihalleen perustamalla myyntikojulla.

Pidä huoli etuuksistasi

Kun jäät työttömäksi tai sen uhka on välitön, kannattaa ensimmäiseksi olla yhteydessä TE-palveluihin. Sieltä saa kattavasti neuvoja työnhakuun ja erilaisiin koulutuksiin. Pidä huolta myös siitä, että saat sinulle kuuluvia etuuksia. Työttömyysturvan käsittelyssä saattaa kulua jopa kuukausia, joten ota selvää, voitko saada tuolle ajalle vaikka toimeentulotukea. Se on tuista kuitenkin se kaikkein viimeisin, eli katso, että olet hakenut myös muita mahdollisia tukia, kuten asumistukea. Muista myös pysyä aktiivisena työnhakijana, jotta et menetä osaa etuuksistasi.

Työ kannattaa aina

Työn hakeminen saattaa tuntua aluksi hankalalta. Esimerkiksi ensimmäisen työpaikan hankkiminen voi jännittää. Toisaalta pitkän työuran jälkeen työttömäksi jääneellä ei välttämättä ole samanlaisia resursseja ja osaamista työnhakuun kuin nuoremmalla hakijalla. Apua kuitenkin on saatavana, kun vain osaa pyytää. On syytä muistaa, että työn tekeminen kannattaa aina, vaikka kyseessä ei olisikaan se kaikkein hohdokkain ammatti tai aivan koulutusta vastaava työ. Kaikesta työstä oppii jotain uutta ja samallahan voi aina hakea työpaikkaa unelma-ammatistaan.