Varmasti jokaisen suomalaisen toiveena on vaurastua ja lisätä taloudellista itsemääräämistä. Raha tuo turvaa vanhuuden päiville sekä mahdollistaa monipuolisen itsensä toteuttamisen. Vauraus tuo myös suurempia mahdollisuuksia toteuttaa omia unelmia. Vaurastuminen tuo mukanaan myös vastuuta, sillä omaisuuden hoito on aina vaativaa touhua. Suurin osa suomalaisista vaurastuu elämänsä aikana kovalla työnteolla, mutta rikkaaksi päätyy vain harva. Miksi jotkut ihmiset onnistuvat elämässään pystyen kasvattamaan jatkuvasti omaa varallisuuttaan? Lue ihmeessä eteenpäin!

Tavoitteet kuntoon

Vaurastuminen ei ole koskaan helppoa. Jos se olisi, niin kaikki kansalaiset kylpisivät todennäköisesti rahassa. Rikastuminen on hyvin harvoissa tapauksissa sattuman kauppaa, ja tarinat rikastumisessa yhdessä yössä ovat yleensä väritettyjä, elleivät peräti valheellisia. Suomi on jokseenkin nuori valtio, joten täällä ei ole koskaan uinunut niin kutsuttua “vanhaa rahaa”, jota vanhemmat Euroopan valtiot ovat onnistuneet saamaan esimerkiksi siirtomaistaan. Suomalainen menestys ja rikastuminen on varattu pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta kovalle työlle.

man carrying big stone up the stairs, haluatko

Toisin sanottuna rikastuminen vaatii aina kovaa työtä. Ilmaiseksi ei ole valitettavasti elämässä saavutettavissa mitään. Ei voida kuitenkaan väittää, että rikastuminen olisi yksinkertaista, sillä suurin osa ihmisistä tekee kovasti töitä, muttei tästäkään huolimatta onnistu vaurastumaan. Varallisuuden kasvattaminen vaatii suunnitelmallisuutta ja koko elämän mittaista sitoutumista. On myös hyvä ymmärtää talouden päälle. Vaurastuakseen ihmisen ei kuitenkaan tarvitse omata korkeakoulututkintoa kansantaloudesta, mutta jotain tietämystä siitä, miten talous toimii, on kuitenkin hyvä omata.

Säästäväisyys kunniaan!

Vanha sanonta kuuluu, että ei ole merkitystä sillä kuinka suuret tulot ovat, vaan kuinka pienet tulot hallitaan. Ei ole lainkaan tavallista, ettei korkeapalkkaisillakaan ihmisillä jää mitään säästöön. Mitä korkea palkka, sen suuremmaksi kasvavat tavallisesti myös ihmisten menot. Siksi onkin tärkeä pystyä säästämään joka ikinen kuukausi. Säästämisen pääsee helpoiten käsiksi sillä, että säästää joka kuukausi tietyn summan, jonka siirtää sitten toiselle tilille. Kun tästä tulee tapa, alkaa varallisuus kasvaa kuin itsestään.

Kun puhutaan menojen hallinnasta, on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää myös oma henkilökohtainen kulurakenne. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että on helpompi säästää, kun ymmärtää mistä omat menot koostuvat. Mikä on asumiseen kuluva määrä, kuten vuokra/vastike, verot, remontointikulut, vakuutukset, lainanlyhennykset ja niin edelleen? Menoista kannattaa pitää kirjaa ja kirjoittaa ylös kaikki mahdolliset kustannukset. Kattavan ymmärryksen omista menoista saat, kun kirjaat kaikki menot ylös esimerkiksi Exceliin. Kun menojen kirjaamisesta tekee tavan, niihin on helpompi vaikuttaa vuositasolla.

Tarkkaile erityisesti piilokustannuksia

Säästäjän kannattaa erityisesti olla tarkkana piilokustannuksista. Jos et tiedä mihin kaikkeen rahaa menee, et takuulla onnistu myös säästämään. Esimerkiksi ruokamenoihin saa hyvin helposti kulumaan hyvin paljon rahaa. Take away -kahvi joka aamu, suklaapatukka kioskilta tai ylimääräinen herkku joka kerta kaupasta kasvattavat salakavalasti kuukausitasolla menoja. Nämä piilokustannukset kannattaa tunnistaa ja keksiä keinoja, miten niitä voi vähentää. Voitko esimerkiksi keittää kahvin kotona, tuoda työpaikalle omat eväät tai leikata itse lasten hiukset?

closeup of person thinking about expenses

Oma ajankäyttö kannattaa myös suunnitella tuottavuuden mukaan. Ikkunoita ei kannata pestä välttämättä itse, jos esimerkiksi voit palkata tehtävään koululaisen, joka tekee työn 8 eurolla tuntia kohden. Ikkunoiden pesuajan voit sen sijaan investoida johonkin muuhun tuottavaan työhön, josta saatava korvaus on korkeampi. Joskus taas asioita kannattaa mieluummin tehdä itse kuin ostaa esimerkiksi jokin palvelu ulkoa. Mökkiterassin voi itse tehdä muutamassa viikossa pienillä kustannuksilla, kun taas ammattimiehen palkkaaminen voi maksaa monta tuhatta.

Unohda pankkitilit ja valitse suurin korko

Länsimaisissa talouksissa korot ovat olleet jo miltei kaksi vuosikymmentä harvinaisen alhaalla. Joissakin tapauksissa korot ovat madaltuneet negatiivisiksi, joka on pankkitilille säästäjälle varoja nakertava tilanne. Määräaikaistilit maksavat hieman korkeampaa korkoa kuin tavalliset säästötilit, mutta määräaikaistilien korot ovat usein alle 5 % luokkaa. Näin inflaatio nakertaa joka vuosi säästöjä, eikä varallisuutta pääse lainkaan kertymään, vaikka varat saattaisivatkin määrällisesti kasvaa. Toisin sanottuna rahan arvon aleneminen syö säästäjän säästöt.

Korko on erityisen tärkeä säästäjälle, koska mitä korkeampi korko, sen enemmän varallisuus kasvaa, kun sijoitusajaksi lasketaan useampi vuosikymmenen. Jos haluaa rikastua arvopapereiden kautta, on hyvä ymmärtää siis korkoa korolle ilmiö. Lyhykäisyydessään se tarkoittaa sitä, että sijoituksen tuotot kasvavat korkoa alkuperäisen pääoman lisäksi. Mistä sitten saa korkeampaa korkoa kuin pankkitileiltä? Vastauksena ovat osakkeet, rahastot sekä erilaiset joukkovelkakirjalainat ja rahoitusinstrumentit. Myös jalometallit kuten kulta, platina ja taide ovat hyviä sijoituskohteita.

Riskit hallintaan

Rikkaaksi mielivän on hyvä ymmärtää, että kaikkeen taloudelliseen toimintaan, kuten sijoittamiseen, liittyy aina riski. Mitä korkeampaa tuottoa tavoitellaan, sen korkeampi on tällöin myös riski. Mikäli säästäjä pyrkii kasvattamaan omaisuuttaan kerryttämällä ja sijoittamalla omia säästöjään, on hyvä pystyä ymmärtämään oma riskinsietokyky. Tavoitteletko niin korkeaa voittoa, että olet valmis jopa menettämään säästösi vai onko sijoitushorisonttisi sen verta pitkä, että tyydyt pienempään vuosittaiseen korkoon? Näitä kysymyksiä on hyvä pohtia ennen sijoituskohteen valitsemista.

hand holding money on a green background

Monet sijoituspalvelujen tarjoajat ja nettisivustot tarjoavat ilmaisia riskiprofiilitestejä, joiden avulla sijoittaja saa selville millainen säästäjä hän todellisuudessa on. Ihmisen psykologiaan kuuluu, että tavoittelemme usein suuria voittoja ymmärtämättä niihin liittyviä riskejä. Riskitestien tekeminen avaa usein sijoittajan silmät ymmärtämään, kuinka tärkeää riskien hallitseminen on. Toisaalta riskejä täytyy myös osata sietää. Ilman riskiä on käytännössä mahdotonta rikastua, jos rikkaaksi haluavalla ei ole muhkeaa omaisuuttaan takana tai jos sijoitusperspektiivi on lyhyt.

Hajauta riskit

Riskien hallinta tarkoittaa käytännössä sitä, että henkilö ymmärtää sijoittamisesta ja säästämisestä koituvat riskit ja pyrkii suojautumaan niitä vastaan. Tähän pätee vanha lausahdus, että kaikkia munia ei kannata laittaa samaan koriin. Tällöin sijoittaja ikään kuin laittaa liian paljon yhden kortin varaan. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat asuntosijoittajat. Kun omistusasuntoa hankitaan, on se samalla myös sijoitus, vaikka sen ensisijainen tarkoitus onkin toimia kotia. Mutta sijoittaja voi aina miettiä, kuinka paljon asuntoon kannattaa uhrata varoja.

Toisin sanoen voi miettiä, olisiko järkevämpää ostaa aluksi hieman pienempi asunto ja maksaa se pois. Monikymmenvuotisen lainan kustannukset ovat usein korkeat, ja tällä sijoituksella on aina vaihtoehtoiskustannus. Eli saman rahan voi myös investoida johonkin toiseen kohteeseen, joka kerryttää varallisuutta tehokkaasti. Tämän takia sijoittamisessa hajauttaminen on erittäin tärkeää. Hajauttamalla sijoittaja pystyy jakamaan riskiä usealle eri sijoituskohteelle, jolloin kokonaisriski muodostuu kaikkien sijoitusten suhteellisesta osuudesta sijoitussalkussa. Näin sijoittaja voi kompensoida korkean riskin sijoituksiaan matalan riskin positioilla.

Seuraa aktiivisesti sijoituksia

plants growing on money

Valitettavasti osakkeiden hinnat eivät enää juuri nojaa historialliseen kehitykseen. Suurin muutos tässä tapahtui vuoden 2008 jälkeen, jolloin maailmanlaajuiseen talouskriisiin reagoitiin elvyttämällä. Keskuspankit laskivat talouteen satoja miljardeja rahaa, joka siirtyi osakkeisiin saaden aikaan valtavan osakkeiden arvonnousun ympäri maailman. Valitettavasti arvonnousut eivät enää heijastaneet yhtiöiden tulospotentiaalia ja tuloskuntoa. Osakkeiden ollessa kasvussa jo yli 10 vuotta ovat osakkeiden hinnat erittäin korkealla. Kannattaakin ymmärtää, että kaikkia riskejä ei ole suoraan laskettu rahastojen tai osakkeiden hintaan.

Mihin sitten sijoittaa?

Työtä tekemällä on vaikea rikastua, joten säästöjen sijoittaminen lienee monelle ainoa vaihtoehto. Toisaalta emme voi koskaan tietää, milloin seuraava talouskriisi alkaa, jolloin arvopaperien hinnat alkavat syöksyä. Suurin osa rikkaista ihmisistä on itse perustanut yrityksen tai lähtenyt osakkaaksi yritystoimintaan. Oman yhtiön perustaminen ja sen kasvattaminen vaatii kovaa työtä, mutta tällöin ihminen pääsee itse suoraan vaikuttamaan yrityksen talouteen koskeviin päätöksiin. Suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle Suomeen vapautuu valtavasti mahdollisuuksia yrittää ja rikastua.