Työhakemus on usein ansioluettelon lisäksi lähetettävä noin yhden A4-arkin pituinen teksti, jossa täydennetään ja avataan ansioluettelon tietoja. Monet työnantajat lukevat hakemuskirjeen ensimmäisenä, joten se on se kirje, jolla sinun tulee vakuuttaa työnantaja siitä, miksi juuri sinä olisit oikea hakija kyseiseen työpaikkaan. Työhakemuksen voi tehdä myös, vaikka yrityksessä ei olisi avoimia työpaikkoja. Silloin lähetetään avoin työhakemus. Työhakemuksen tarkoitus on kertoa sinusta, kokemuksestasi ja osaamisestasi sekä siitä, mitä lisäarvoa sinun palkkaamisesi toisi yritykselle.

applying for a job form sitting on a table.

Ansioluettelo on usein tiivis ja luettelomainen, mutta hakukirjeessä sinulla on mahdollisuus laajemmin tuoda osaamistasi esille. On hyvä mainita esimerkiksi, mitä vastuutehtäviä sinulla on missäkin työpaikassa ollut ja miten olet onnistunut suorittamaan ne. Hakemuskirje on hyvä tilaisuus tuoda myös persoonaasi esiin ja osoittaa työnantajalle miten sinä eroat muista hakijoista. Ajattele, että moniin avoimiin työpaikkoihin voi olla kymmeniä hakijoita. Silloin on tärkeää, että työnantaja muistaa juuri sinun hakemuksesi. Voit liittää hakemukseen myös esimerkiksi linkin LinkedIn-profiiliisi tai blogiisi.

Työhakemusmalli

Hyvä työhakemus on selkeä, konkreettinen ja mielenkiintoinen. Selkeys on tärkeää, jotta lukija pystyy seuraamaan ja ymmärtämään tekstiäsi. Ansioluettelon ja työhakemuksen tulisi vastata toisiaan, ja hakemuskirjeen täydentää ansioluetteloa. Älä siis kirjoita työhakemukseen eri työkokemuksista, kuin mitä olet listannut ansioluettelossa. Työhakemuksessa voit esimerkiksi eritellä, mitkä ovat olleet tehtäväsi missäkin työpaikassa, minkälaista palautetta olet saanut esimieheltäsi, työkavereiltasi tai asiakkailta ja mitkä ovat olleet saavutuksesi kyseisessä työtehtävässä. Ansioluettelo kirjoitetaan usein kronologisessa järjestyksessä uusimmasta vanhimpaan ja voit noudattaa tätä samaa järjestystä hakemuskirjeessäsi.

Jos kirjoitat avoimen työhakemuksen, noudata samoja ohjeita muodollisuuksien suhteen kuin tiettyyn paikkaan hakiessasi. Jos olet kiinnostunut työskentelemään jossain tietyssä tehtävässä, erittele, miksi olet kiinnostunut juuri kyseisestä tehtävästä. Avaa myös, miten aikaisempi kokemuksesi ja koulutuksesi vastaa tehtävää. Jos olet kiinnostunut työskentelemään kyseisessä yrityksessä, mutta et missään tietyssä tehtävässä, voit kertoa mikä kyseissä yrityksessä kiinnostaa sinua ja mitä jo tiedät yrityksestä. Huolimatta siitä, onko hakemuksesi avoin vai kohdistettu tiettyyn tehtävään, pidä huolta, että kaikki alla läpi käytävät kohdat täyttyvät.

Mielenkiinnon herättäminen

man reading a resume

Työhakemuksesi pitää olla niin kiinnostava, että työnantaja jaksaa lukea sen alusta loppuun. Vältä siis myös liian pitkiä työhakemuksia. Yksi A4-sivu on usein sopiva pituus. Mieti hakemusta kirjoittaessasi, että työnantaja saa todennäköisesti hyvin paljon hakemuksia. Anna havainnollistavia esimerkkejä, jotka jäävät paremmin mieleen kuin luettelomainen kuvaus itsestäsi. Työhakemuksen aloitus on tärkein. Ensimmäisillä lauseilla nappaat lukijan mielenkiinnon. Jos et tässä onnistu, lukija saattaa jättää lukemisen kesken. Ole kuitenkin rehellinen ja asiallinen, äläkä tee hakemuksesta liian rönsyilevää.

Relevantit tiedot

Älä tee itsellesi valmista työhakemusta, jonka lähetät moniin eri yrityksiin. Työnantajat saavat valtavasti työhakemuksia ja hakemukset, joissa on kerrottu ympäripyöreästi luonteenpiirteistäsi tai taidoistasi, eivät jää kenenkään mieleen. Moni meistä pystyy itsenäiseen työskentelyyn, mutta toimii samalla myös hyvin ryhmässä. Erittele sen sijaan mitä tämä käytännössä tarkoittaa juuri sinun kohdalla tai anna esimerkki jostain tilanteesta, jolloin olet toiminut mainitsemallasi tavalla. Kirjoita haettavan työn kannalta relevantista työkokemuksestasi, äläkä listaa vain kaikkea, mitä olet aikaisemmin tehnyt.

Työhakemus on tehokas, kun pystyt erittelemään, miten aikaisempi kokemuksesi ja koulutustaustasi sopii juuri kyseiseen haettavaan työhön. Lue aina työpaikkailmoitus huolellisesti ja katso mitä haetaan. Avaa yksittäisiä lauseita työhakemuksessa. Jos haetaan ahkeraa työntekijää, joka pystyy pitämään monta rautaa tulessa, mieti, mitä se kohdallasi voisi tarkoittaa ja mitkä asiat persoonallisuudessasi tai aikaisemmassa työkokemuksessasi antavat sinulle hyvät eväät toimia toivotun taidon mukaisesti. Hakemuskirjeesi on myyntipuhe, jolla vakuutat työnantajan siitä, miksi juuri sinun taitosi ja kokemuksesi ovat relevantteja haetun työn kannalta.

Selkeys ja kiinnostavuus

Työhakemuksen tulee olla sen verran selkeä, että lukija löytää ensimmäisellä silmäyksellä relevantit tiedot. Esimerkiksi työnantajan ei pitäisi joutua etsimään yhteystieojasi tekstin seasta, vaan ne tulee olla eriteltynä omaksi osakseen heti hakemuksen alussa. Kirjoita selkeästi hakemuksen yläkulmaan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Lisäksi tekstin alussa on hyvä näkyä, kelle kirje on osoitettu. Tekstin on oltava oikeaoppista ja kirjoitusvirheitä ei saa olla, tämä luo luotettavamman vaikutelman hakijasta. Älä käytä turhia välimerkkejä, kuten useita huutomerkkejä tai hymynaamoja.

Man reading a document,työhakemuksen kirjoitta

Työhakemuksen tulisi olla noin yhden A4-sivun pituinen ja sisältää 3-4 kappaletta. Näistä kappaleista tulisi käydä ilmi, kuka hakija on, mitä tehtävää hän hakee ja miksi hän olisi oikea valinta tehtävään. Hakemuksen tulee olla kiinnostavasti kirjoitettu, ja siitä tulee käydä ilmi, miksi sinä olisit sopiva valinta juuri kyseiseen työpaikkaan. Se on kysymys, joka esitetään usein myös työhaastattelussa, joten siihen on hyvä miettiä vastaus valmiiksi ja avata sitä jo hakukirjeessä. Työhakemuksen tulee olla kiinnostavuudeltaan muista erottuva.

Konkretisoi osaamisesi ja räätälöi työhakemus

Työnantajan on tärkeä nähdä, että työhakemuksesi väittämät ovat perusteltuja. Kerro siis konkreettisin esimerkein aikaisemmasta työkokemuksestasi tai luonteenpiirteistäsi. Voit antaa esimerkin, miten esimerkiksi järjestelmällisyys on näkynyt edellisessä työpaikassasi, tai miten kova hinku suorittaa annetut tehtävät on tuonut sinulle monta myyntikilpailun voittoa. Älä käytä luettelomaista tyyliä kertoessasi taidoistasi, vaan avaa niitä lukijalle ja painota myös sitä, miten voisit hyödyntää niitä juuri kyseisessä työtehtävässä. Työnantajan on helpompi saada kokonaiskuva sinusta konkreettisten esimerkkien avulla.

Työhakemuksen räätälöinti juuri kyseistä tehtävää varten on tärkeää, sillä hakemuksesta huomaa helposti, jos se on valmis hakemus, jonka lähetät moneen eri paikkaan. Siksi jokaiseen hakemaasi paikkaan tulisi tehdä aina uusi työhakemus, sillä eri tehtävissä painotetaan eri osaamisalueita ja haetaan erityyppisiä henkilöitä. Tarkastele työpaikkailmoitusta ja pyri vastaamaan siinä esitettyihin toiveisiin. Katso tarkasti mitä hakijalta odotetaan ja minkälaisia luonteenpiirteitä arvostetaan. Työhakemuksessasi voit vastata näihin oletuksiin ja kertoa, miksi sinä olisit hyvä hakija kyseiseen tehtävään.

Hakemuksen muoto

Hakemuksen olisi hyvä noudattaa selkeää pohjaa, jolloin työnantaja näkee heti tarvittavat tiedot. Kirjoita sivun yläosaan oma nimesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi ja osoitteesi. Voit myös laittaa linkin esimerkiksi kotisivuillesi tai LinkedIn-profiilisi. Hakemuksessa tulee myös käydä ilmi haettava tehtävä, yrityksen nimi ja henkilö, jolle hakemus on osoitettu, jos se on tiedossa. Kirjoita hakemukseen myös päivämäärä. Ensimmäisessä kappaleessa sinun tehtäväsi on herättää työnantajan mielenkiinto. Kerro myös miksi haet tehtävään, ja miksi olisit siihen oikea henkilö.

woman filling out an application form

Toisessa kappaleessa kerro itsestäsi ja osaamisestasi. Vastaa hakemuksessa esitettyihin vaatimuksiin ja toiveisiin ja tuo esiin pätevyytesi. Kerro, mitä hyötyä yritykselle olisi sinusta, ja onko sinulla jotain erityisvahvuuksia muihin hakijoihin nähden. Voit tuoda esiin myös koulutustaustaasi tai sitä, mikä tekee juuri sinusta pätevimmän hakijan tehtävään. Kolmannessa kappaleessa voit kertoa hieman luonteestasi sekä vahvuuksistasi kyseisen tehtävän huomioon ottaen. Korosta niitä ominaisuuksia, jotka vastaavat työhakemuksen vaatimuksiin. Ole relevantti ja muista räätälöidä hakemus haettavan työtehtävän mukaan.

Innostusta osoittava lopetus

Työhakemuksen viimeiseen kappaleeseen voit liittää palkkatoiveesi jos sitä on pyydetty. Ilmaise viimeisessä kappaleessa myös kiinnostuksesi tulla keskustelemaan työpaikasta lisää kasvotusten. Voit myös ilmaista, että työnantaja voi olla sinuun puhelimitse tai sähköpostitse yhteydessä, jos heillä herää lisäkysymyksiä. Hakemuksen voi myös allekirjoittaa ja kirjoittaa alle nimenselvennyksen. Tärkeää on kuitenkin kirjoittaa nimi hakemuksen loppuun. Kirjoita hakemukseen myös, mitä liitteitä olet laittanut mukaan. Pidä tyyli selkeänä ja mielenkiintoisena. Työhakemuksen kirjoittamisen jälkeen tarkista se kirjoitusvirheiden varalta ennen lähettämistä.