Yrityksen perustaminen lähtee aina ideasta. Idea yritykselle saattaa tulla tarpeesta. Mielessä voi olla jokin keksintö tai tuote, jollaiselle on tarvetta, mutta kaupasta ei sellaista vielä löydy. Tällöin voi alkaa itse valmistaa kyseisiä tuotteita ja myydä niitä muillekin. Omalta asuinalueelta saattaa puuttua jokin palvelu, jota voisi itse alkaa tarjota. Tarvetta saattaa olla vaikka kampaamolle, lastenhoitajalle tai siivouspalveluita tarjoavalle yrittäjälle. Tarpeeseen vastaaminen saattaa tarkoittaa myös sitä, että ennen yrittäjäksi ryhtymistä pitää kouluttautua tietylle alalle.

Idea yrityksen perustamisesta voi olla pitkän mietintäprosessin tai vaikka koulutuksesta lähteneen idean tulos. Useissa oppilaitoksissa on nykyään yrittäjyyskursseja. Rakennuspuolen opiskelijoita neuvotaan oman remonttifirman perustamisessa ja autoalan opiskelijoita autokorjaamon aloittamisessa. Idea itsensä työllistämisestä voi tulla myös työttömyydestä. Jos omalla alalla ei ole töitä tarjolla, voi alkaa itse oman alansa yrittäjäksi ja luoda itselleen töitä. Ideaa kannattaa pyöritellä mielessään ja tutkia, onko omalla alueella jo saman alan toimijoita, ja miettiä mitä lisäarvoa oma yritys voisi tarjota.

Ideasta suunnitelmaksi

Ennen yrityksen perustamista on hyvä idea laatia ensin liiketoimintasuunnitelma. Sitä tarvitaan ainakin, jos aikoo hakea tukea yrityksensä starttaamiseen. Myös lainojen saamista varten tarvitaan usein joko liiketoimintasuunnitelma tai ainakin rahoitus- ja kustannuslaskelmia sekä parin ensimmäisen vuoden tuotto-odotukset. Liikesuunnitelman tekemiseen voi saada apua TE-keskukselta sekä erilaisilta yrityshautomoilta. Useissa kaupungeissa järjestetään myös yrittäjyyskoulutusta, jonka yhteydessä laaditaan oma liiketoimintasuunnitelma. Aiheesta on saatavana paljon tietoa myös internetissä, ja apua suunnitelman tekoon saa myös erilaisina verkkokoulutuksina.

yrityksen man holding a lightbulb

Muiden sidosryhmien lisäksi liiketoimintasuunnitelma kannattaa tehdä myös yrittäjää itseään varten. On eduksi miettiä, miten yrityksen aloittamiskustannukset rahoitetaan, ja tuovatko ensimmäiset vuodet voittoa lainkaan. Liiketoimintasuunnitelman rahoitusosio on tärkeä, mutta myös toiminnan konkreettinen suunnittelu sekä yrittämisen visualisointi ovat avainasemassa. On hyvä suunnitella etukäteen, miten toimitiloja on mahdollista löytää ja mistä alkuvaraston voi hankkia. Yrittäjyyttä itsessään on myös hyvä pohtia: millaisia seuraavat kuukaudet tulevat olemaan, ja miten yrittäjyys vaikuttaa perheeseen sekä muuhun elämään.

Minustako yrittäjä?

Lähes kuka vain voi perustaa yrityksen. Ovatko kaikki silti sopivia yrittäjäksi? Ehkäpä ei. Itsensä työllistäminen on nykypäivänä tehty niin helpoksi, että sitä voi kokeilla erittäin matalalla kynnyksellä. Perinteinen yrittäjyys kuitenkin kaipaa tietynlaista luonnetta. Tulee olla tarmokas ja päättäväinen. Hankalissakaan tilanteissa ei sovi jäädä sanattomaksi ja ratkaisukeskeisyys on tärkeää. Kaiken kuitenkin voi delegoida, jos siis aikoo palkata työntekijöitä tai omaa reippaan yhtiökumppanin. Kannattaa kuitenkin miettiä, ovatko omat luonteenpiirteet sopivia yrittäjyyteen, vai pitääkö enemmän palkallisen työn säännöllisyydestä.

Yritysmuodolla on väliä

Yrittää voi monella eri tavalla. Toiminimen perustaminen on perinteisesti ollut se ensimmäinen askel yrittäjyyteen. Nykyään on vielä entistäkin helpompaa tarjota osaamistaan ja palveluitaan niitä tarvitseville asiakkaille. Useat erilaiset sivustot tarjoavat palveluita, joiden avulla kuka tahansa voi alkaa niin sanotuksi kevytyrittäjäksi. Tämä toimii niin, että kevytyrittäjän ei tarvitse hankkia Y-tunnusta, vaan tehtyään työn hän ilmoittaa työn hinnan laskutusyritykselle, ja se hoitaa laskutuksen hänen puolestaan. Yrityksen otettua oman provisionsa se maksaa kevytyrittäjälle loput palkkana.

business data analysis

Muita mahdollisia yritysmuotoja ovat avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö sekä osakeyhtiö. Toiminimessäkin yrittäjällä on toki vastuu, mutta muissa yritysmuodoissa vastuu on huomattavasti suurempi. Avoimessa yhtiössä tulee olla vähintään kaksi yhtiömiestä, kommandiittiyhtiössä taas perinteisesti on sekä vastuullinen että äänetön yhtiömies. Osakeyhtiössä voi olla mukana useita osakkaita tai se voi olla myös niin kutsuttu yhden miehen osakeyhtiö. Kaikki yritysmuodot toimivat hieman eri tavalla, joten kannattaa miettiä tarkkaan, mikä yhtiömuoto itselle sopii parhaiten ja käyttää vaikka taloushallinnon ammattilaista apuna päätöksen tekemisessä.

Tarvitaanko toimintaan lupia?

Joidenkin toimialojen yrittäjyyden aloittamiseen on tiettyjä sääntöjä ja myös erilaisia lupia saatetaan tarvita. Esimerkiksi kampaamon perustaminen saattaa vaikuttaa asiaan perehtymättömän mielestä helpolta. Todellisuudessa se on kuitenkin erilaisten sääntöjen vuoksi hankalampaa, kuin kuvittelisikaan. Toimitilan neliömäärä, vesipisteiden sijoittelu sekä hygieniapuoli ovat vain osa asioista, joita valvotaan. Myös ravintolan tai vaikka yökerhon perustaakseen joutuu käymään melkoisen lupaviidakon läpi. Pelkästään anniskeluluvan saamiseen tarvitaan niin koulutusta kuin aluehallintoviraston myöntämä lupakin. Myös erilaisia pelastuslaitoksen ja elintarvikevalvonnan lupia saatetaan tarvita.

Eräillä muillakin aloilla tarvitaan tietty koulutus, jotta yritystoimintaa voidaan harjoittaa. Esimerkiksi sähköasentajan töitä ei voi alkaa tehdä toiminimellä, ellei ole niihin töihin vaadittavaa koulutusta sekä toimintaa varten myönnettyä lupaa. Myös apteekki- ja rohdostuotteiden myynti, panttilainaus sekä sijoitusrahoitustoiminta ovat Suomessa luvanvaraisia. Asuntojen ja kiinteistöjen välitystä varten ei enää tarvita lupaa, mutta kiinteistönvälittäjän tutkinto tulee olla suoritettuna ennen toiminnan aloittamista. Aluehallintoviraston sivuilta tai neuvontapalvelusta aloittava yrittäjä voi saada lisää tietoa eri alojen vaatimuksista.

Miten yritystoiminta rahoitetaan?

Yritystoimintaa aloittaessa kannattaa miettiä tarkasti, miten toiminta tullaan rahoittamaan. Tarvitaanko suuria alkuinvestointeja raaka-aineisiin, materiaaleihin tai laitteisiin? Palkataanko henkilökuntaa, jonka palkat tulee saada maksetuksi, vaikka aluksi ei tulisikaan voittoa? Kannattaa tehdä rahoitus- ja kassavirtalaskelmia, jotta voi arvioida, miten taloustilanne kehittyy ensimmäisten kahden vuoden aikana. Usein suurempien projektien liikkeelle saamiseen tarvitaan ulkopuolinen rahoittaja tai pankkilainaa. Myös Finnveralta voi saada rahoitusta yrityksen perustamista varten, tai siltä voi halutessaan pyytää takauksen, jolloin pankkilainan ottaminen on helpompaa.

Jos aikoo myydä vain omaa osaamistaan, tarvitaan melko pieniä investointeja, kuten toimistotarvikkeita sekä mahdollinen toimitila. Näihin kuluihin saattavat aloittavan yrittäjän säästötkin riittää, tai ne voi rahoittaa tarvittaessa vaikka joustoluotolla. Mutta vaikka yrityksen kulut eivät olisi suuret, tulee yrittäjän silti miettiä, miten rahoittaa oma elämisensä alkukuukausien ajan. TE-keskuksesta on mahdollista hakea starttirahaa, joka on tarkoitettu juuri yrittäjän toimeentulon turvaamiseksi alkutaipaleen ajan. Se on peruspäivärahan suuruinen ja sitä on mahdollista saada maksimissaan 12 kuukauden ajan.

Kannattavan yritystoiminnan resepti

happy businessman

Miten sitten saada aloitettu yritystoiminta kannattamaan? Vaikka alkuselvitykset ja suunnitelmat olisi tehty kunnolla, on yritystoiminnassa kuitenkin aina riskinsä ja paljon on myös tuurista kiinni. Kuitenkin monenlaisia toimenpiteitä on tehtävänä yrityksen tulevaisuuden turvaamiseksi. Aivan aluksi on tärkeää saada asiakkaita omille tuotteilleen tai palveluilleen. Mistä niitä asiakkaita sitten löytää? Mainostaminen on tärkeää, ja nykyään sähköinen markkinointi on entistä keskeisemmässä roolissa. Aivan yhtä tärkeää on pitää olemassa olevista asiakkaista huolta ja löytää niitä jatkuvasti lisää.

Erityisen hyvä tai tietyn tarpeen täyttävä tuote tai palvelu usein myös mainostaa itse itseään. Tähän tilanteeseen pääsemiseen kuitenkin yleensä vaaditaan vuosien työtä. Kun yrityksestä pidetään, sana useimmiten alkaa kiiriä ja tuote saa lisää tunnettuutta. Sama toimii kuitenkin myös toisinpäin. Yksi negatiivinen kommentti saattaa kumota useamman positiivisen kokemuksen, ja menetettyä mainetta voi olla hankalaa saada takaisin. Uskomalla itseensä ja tekemällä kaiken niin hyvin, että tuote kelpaisi itselleenkin, voi kuitenkin päästä pitkälle yrittäjänä.

Kenelle yrität?

Ennen yrittäjäksi ryhtymistä kannattaa miettiä, kenen vuoksi yrityksen perustaa. Onko tarkoituksena palvella jotain tiettyä asiakaskuntaa, luoda työpaikkoja vai kenties turvata itselleen toimeentulo? Yrittäjän kannattaa ajatella myös itseään ja lähipiiriään. Jos tuntuu, että aika ei tahdo riittää muutenkaan kaikkeen toivottuun, voi olla varma, että yrittäjänä aikaa jää käyttöön entistä vähemmän. Yrittäjän kannattaa pysyä myös itselleen uskollisena. Omista periaatteistaan ei kannata luopua edes paremman voittomarginaalin toivossa. Kun suunnitelmat ja odotukset ovat realistiset, yrittäminen kuitenkin kannattaa.